Restaurang Rönningeborg

Priser - dagens rätt  ( gäller f.o.m 2021-03-01 )

Klippkort / rabattkort       800 kronor  ( 10 klipp )

Extern gäst                           90 kronor

Extern pensionär                85 kronor

Extern fakturakund           85 kronor


Boende  vardag                65 kronor    /  gäst vardag  80 kronor

Boende  helg                     70 kronor    /   gäst helg      85 kronor


Barnportion (  t.o.m 7 år )     55 kronor

Kaffe            15 kronor