Restaurang Rönningeborg

Priser - dagens rätt  ( gäller f.o.m 2021-03-01 )

Klippkort / rabattkort       850 kronor  ( 10 klipp )

Extern gäst                           95 kronor

Extern pensionär                90 kronor

Extern fakturakund           90 kronor


Boende  vardag                70 kronor    /  gäst vardag  85 kronor

Boende  helg                     75 kronor    /   gäst helg      90 kronor


Barnportion (  t.o.m 7 år )     60 kronor

Kaffe            18 kronor